27th Sacerdotal Anniversary Bespren Bishop Mel Rey M. Uy

Ganap na ika-anim ng umaga, ika-24 ng Mayo 2022 nagdaos ng Misa Konselebrada ang Lubhang Kagalang-galang Mel Rey M. Uy, Obispo ng Diyosesis ng Lucena sa Katedral ni San Fernando sa kanyang pagdiriwang ng 27th Presbyteral Ordination Anniversary

.

Inihayag niya ang kanyang pasasalamat sa Diyos, sa sambayanan ng Diyosesis ng Lucena at sa mga kaparian na kaagapay sa mabigat na misyon na maging gabay ng sambayanan. Kanyang sinabi na kung sariling katawan niya lamang ay di niya kakayanin kaya kailangan niya ang mga kapatid na pari para sa lahat ng gampanin.

 

Pinanawagan ni Bishop Mel Rey sa sambayanan na ipanalangin din ang mga kaparian para maging matagumpay sa kanilang tuloy-tuloy na pagmimisyon, pagigimg liwanag ng sambayanan, pagiging instrumento ng pagkakaisa at pagiging katiwala ng simbahan.

photo by: Maria Eva
photo by: Spirit FM